In een tijd waarin jongeren een steeds groter gedeelte van hun dag doorbrengen op social media, is het voor professionals niet langer voldoende alleen offline actief te zijn. De veranderende leef- en belevingswereld van jongeren vraagt om moderne professionals die het online domein als integraal onderdeel van hun werk beschouwen.

 

Dit betekent in de eerste plaats dat het domein van een jongerenwerker dus niet alleen de buitenruimte, school en eventueel het buurthuis beslaat, maar dat social media een minstens even belangrijk onderdeel van zijn of haar werkgebied vormen. Dit sluit aan bij het eerste principe van onze visie op jeugdwerk: daar zijn waar de jongeren zich bevinden. Als jongeren een groot gedeelte van hun dag online zijn, is het belangrijk dat wij aansluiten op hun levensritme en leefdomein door op de goede momenten op de relevante platformen aanwezig te zijn. Dit betekent dat wij constant monitoren welke platformen onder jongeren populair zijn en zoveel mogelijk meebewegen in de ontwikkelingen die we zien. Zo heeft het Online Jongerenwerk zich bijvoorbeeld al uitgebreid naar TikTok en Playstation Network, omdat we zagen dat jongeren daar veelvuldig te vinden zijn. Het zwaartepunt van ons werk zal echter altijd in de buitenruimte liggen. Het sociaal kapitaal van een Online Jongerenwerker ‘ligt op straat’, wat betekent dat de jongeren die hij of zij van straat kent als vertrekpunt dienen voor zijn of haar online werk. Wanneer je als Online Jongerenwerker start, probeer je dus eerst zo goed mogelijk ook online contact te leggen met je bestaande doelgroep en een beeld te krijgen van hoe hun online belevingswereld eruit ziet. De jongeren die je al kent, vormen als het ware je startkapitaal. Voor deze jongeren is het logisch om ook online in contact te staan met hun jongerenwerker, omdat uit onderzoek blijkt dat zij het strikte onderscheid tussen on- en offline veel minder ervaren. Voor hen zijn social media niet meer dan een logisch onderdeel van de tijd waarin zij opgroeien. Jongeren vinden het daarom niet raar als je ze wil toevoegen op Insta, Snap of TikTok. Sterker nog: ze vinden het eerder gek als hun jongerenwerker daar níet te vinden is.

 

Naast een uitbreiding van ons werkgebied, is het Online Jongerenwerk ook nadrukkelijk een uitbreiding van onze toolkit. Doordat wij online zijn, hebben we meer mogelijkheden om jongeren op een waardevolle wijze te begeleiden. We kunnen social media inzetten om talenten van jongeren te ontdekken, contact te leggen, te binden en verbinden, en grenzen te stellen en kansen te bieden. Als het goed is lees je hierin de andere principes uit onze visie op jeugdwerk terug. Het feit dat jongerenwerkers door hun aanwezigheid op straat offline beelden kunnen koppelen aan de online inzichten die zij op social media verzamelen, maakt dat wij een bijzondere positie innemen binnen de integrale aanpak van jeugdproblematiek. De inzet van social media is op een aantal vlakken een aanvulling op het meer traditionele ambulant jongerenwerk. In de eerste plaats biedt het feit dat de OJ’s online zijn jongeren een laagdrempelige vorm van contact. Het is voor veel jongeren makkelijker om een jongerenwerker een (whats)appje of een dm (direct message) te sturen, dan hem of haar op straat aan te spreken. Andersom is het voor jongerenwerkers via social media gemakkelijker dan offline om een grotere doelgroep te bereiken. Daarnaast helpt het online zijn van de OJ’s bij het doorgronden van de belevingswereld van jongeren. Online valt bijzonder goed waar te nemen wat jongeren belangrijk vinden, waar zij zich mee bezighouden, welke hulpvragen zij hebben en welke kansen en mogelijkheden er zijn om hen te bereiken. In de derde plaats blijkt het Online Jongerenwerk ontzettend waardevol met het oog op het vroegtijdig oppikken van zorgwekkende signalen. Tot slot verstevigt het feit dat jongerenwerkers ook online actief zijn de integrale samenwerking met partners. Zo wordt aan de hand van social media zichtbaarder voor partners waar jongerenwerkers zich mee bezighouden, maar wordt voor bewoners en jongeren ook duidelijk dat (en op welke manier) verschillende ketenpartners samenwerken. Online Jongerenwerkers (en andere professionals die online zijn) geven de integrale aanpak een gezicht.

 

Voor meer informatie over het Online Jongerenwerk verwijzen we je graag naar de handreiking die we eind 2019 in samenwerking met het Nederlands Jeugdinstituut hebben gepubliceerd.