Het doel van Grenzenstellend Jongerenwerk is het terugdringen van jeugdoverlast en – criminaliteit. De ambulant jongerenwerkers treden op als pedagoog in de vrije tijd van de jongeren. Het Grenzenstellend Jongerenwerk zoekt jongeren op daar waar zij te vinden zijn. De jongerenwerkers werken primair ambulant en hebben specifieke aandacht voor die jongeren die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen van school en/of werk.

Wij houden toezicht, stellen grenzen en bieden ruimte. Wij zijn onderdeel van een brede aanpak van jeugdoverlast. Enerzijds begeleiden we jongeren naar een zinvolle dagbesteding, anderzijds richten we ons op de omgeving van de jongere. Wij zijn flexibel inzetbaar wanneer de situatie erom vraagt. Voor ons geldt altijd: de jeugd bepaalt onze inzet!

Onze doelstellingen

 1. Het bevorderen van de leefbaarheid en veiligheid in de wijk.
 2. Een bijdrage leveren aan het voorkomen en verminderen van jongerenoverlast.
 3. Jongeren ondersteunen bij het volwaardig participeren in de samenleving.

Om de derde doelstelling te behalen is het van belang de jongeren te ondersteunen in het volwassen worden. Het is ons doel de jongeren daarin de volgende competenties mee te geven:

 1. Zelfredzaam zijn.
 2. Je talenten en mogelijkheden ontwikkelen en juist inzetten.
 3. De kansen op maatschappelijke participatie pakken en benutten.
 4. Onderdeel uitmaken van en een bijdrage leveren aan de samenleving.
 5. Respectvol en tolerant met anderen in de samenleving om kunnen gaan, ongeacht levensovertuiging, seksualiteit en/of politieke gezindheid.
 6. De eigen verantwoordelijkheden willen en kunnen dragen.
 7. Weten dat er grenzen zijn aan eigen wensen.

Onze aanpak

Een effectieve aanpak begint bij een goede analyse van de situatie. Een uitdaging is vaak de grote hoeveelheid aan versnipperde informatie over een wijk en de vele actieve organisaties. De jongerenwerkers overleggen met samenwerkingspartners en gaan zelf de wijk in om waar te nemen wat feitelijk aan de hand is.

Onze professionals kijken verder dan de buitenruimte en kijken dus niet alleen wat er op straat gebeurt, maar óók wat zich afspeelt in het gezin, op school en op andere plekken waar de jongeren komen. Een goede samenwerking met verschillende partijen is daarom essentieel. Deze samenwerking wordt actief opgezocht. Niet alleen in de formele overlegstructuren, maar juist ook tijdens informele bijeenkomsten en activiteiten in de wijk.

Onze uitvoering en inzet

Onze jongerenwerkers voeren, op dagelijkse basis, de volgende werkzaamheden uit:

 • Contact maken met (groepen) jongeren op straat.
 • Contact maken met alle professionele actoren in de wijk.
 • Beleidsmakers adviseren over jongerenvraagstukken.
 • Op zoek gaan naar hulpvragen en deze vertalen in actie.
 • Veranderingsprocessen met jongeren in gang zetten.
 • Contacten met bewoners maken die jeugdoverlast ervaren.
 • Adviseren over domeinoverstijgend werken, volgens de visie van Adviseurs van de Straat

De professionals werken middels erkende methodieken, zoals de Rotterdamse Jongerenwerk Methodiek, de SARA-methode en PBS. Registratie en analyse van hun bevindingen op straat is een cruciaal onderdeel van hun werkzaamheden. Op basis van adviezen die onze professionals geven kan namelijk beleid worden ontwikkeld dat aansluit op de dagelijkse realiteit van de straat. Het continue proces van uitvoering en analyse zorgt voor een optimalisering van het beleid.

Het Grenzenstellend Jongerenwerk wordt op dit moment ingezet in gemeente Capelle a/d IJssel en de Rotterdamse wijken: Charlois, Delfshaven, Feijenoord, Hillegersberg/Schiebroek, Hoogvliet, IJsselmonde, Kralingen-Crooswijk, Noord, Overschie, Oude Westen, Prins Alexander en Rozenburg.

Onze professionals

De jongerenwerkers van het Grenzenstellend Jongerenwerk zijn nieuwe jeugdprofessionals met een integrale manier van denken en werken. Zij zijn booksmart en streetwise. Het zijn resultaatgerichte professionals met een nieuwsgierige en kritische houding. Ze leren van hun eigen ervaringen en van anderen binnen en buiten hun directe beroepspraktijk.

Het team is multidisciplinair en bestaat uit professionals met uiteenlopende opleidingsachtergronden, minimaal een MBO-4 niveau. Er bestaat een strenge selectieprocedure, waarbij kandidaten een uitgebreid assessment doorlopen van een onafhankelijk bureau.

In gesprek over Grenzenstellend Jongerenwerk?

Wilt u in gesprek over onze werkwijze? Dat kan!

Laat uw gegevens achter in onderstaand formulier. Laat ons ook even weten waarover u in gesprek wilt, zodat wij goed voorbereid contact op kunnen nemen. Dat praat stukken makkelijker.