Onze doelstelling

Het gezamenlijk doel van JOZ en de gemeente Nissewaard is jongeren stimuleren tot een actieve, zinvolle en georganiseerde vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie.

Onze aanpak

Wij werken met de Talenthouse-methodiek. Dit is een ervaringsgerichte methodiek waarbij jongeren werken aan hun talenten, competenties en vaardigheden. De jongerenwerkers ondersteunen jongeren terwijl zij zelfstandig taken uitvoeren, zoals de programmering en het opzetten van activiteiten.

De methodiek is tevens een goed instrument om de afstand tussen jeugdigen en overige buurtbewoners te verkleinen en daarmee de sociale cohesie in de wijk te versterken. Buurtbewoners krijgen de kans om de jongeren op een positieve manier te zien, terwijl jongeren andersom waardering krijgen voor buurtbewoners.

De jongerenwerkers krijgen een flexibel aanwendbaar budget voor de activiteiten die vanuit de jongeren (en na goedkeuring volgens de Talenthouse-methodiek) georganiseerd worden. Jongeren worden in hun eigen kracht gezet en zelfredzaamheid wordt gestimuleerd.

Onze uitvoering en inzet

In de gemeente Nissewaard zijn wij de uitvoerende organisatie van het jongerenwerk (inpandig, ambulant en sportbuurtwerk). Wij richten ons op alle jongeren tussen 12 en 23 jaar in de gemeente.

Bij jongeren tussen 12 en 18 jaar heeft begeleiding een sterk pedagogische insteek, met inbreng van professionals uit verschillende werkgebieden zoals het onderwijs, sportverenigingen, eigen familie en het buurtnetwerk.

Bij jongvolwassenen van 18 tot 23 jaar ligt de nadruk op het bijbrengen van een verantwoordelijke houding ten aanzien van het eigen gedrag en het zelf probleemoplossend denken en handelen. Daarnaast stimuleert JOZ een actieve voorbeeldfunctie bij deze jongeren. Wij wijzen op de eigen verantwoordelijkheid en mogelijkheden met betrekking tot hun toekomst en investeren in hun zelfredzaamheid.

Onze locaties

In de gemeente Nissewaard voeren wij onze werkzaamheden uit vanuit de volgende accommodaties:

Jongerencentrum Westdijk
Westdijk 9
3206 RM Spijkenisse

Openingstijden:
Maandag, woensdag en vrijdag, van 15:30 – 22:00 uur
Zondag van 13:00 – 17:00 uur

Jongerencentrum Maaswijk
Vasalisplein 17
3207 HX Spijkenisse

Openingstijden:
Maandag, donderdag en vrijdag, van 15:30 – 22:00 uur
Zondag van 13:00 – 17:00 uur

Onze professionals

De jongerenwerkers die we voor dit project inzetten zijn nieuwe jeugdprofessionals met een integrale manier van denken en werken. Zij zijn booksmart en streetwise. Het zijn resultaatgerichte professionals met een nieuwsgierige en kritische houding. Ze leren van hun eigen ervaringen en van anderen binnen en buiten hun directe beroepspraktijk.

Het team is multidisciplinair en bestaat uit professionals met uiteenlopende opleidingsachtergronden, met minimaal HBO niveau.

Heeft u vragen?

De operationeel leidinggevende in de Gemeente Nissewaard is Fouad Al Bouayadi. Hij gaat graag met u in gesprek. Vul uw gegevens in en laat weten wat uw vraag/opmerking is, dan neemt Fouad contact met u op.