Welkom bij Jongerenwerk Op Zuid

Jongerenwerk Op Zuid (JOZ) richt zich op ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing, opvoeding en signalering. De inzet  richt zich op tieners en jongeren, maar ook op hun omgeving. Jongeren moeten kansen krijgen en kunnen benutten om zich te ontwikkelen en te ontplooien. Maar  er moet wel rekening gehouden worden met andere bewoners, zodat deze daarvan geen last of hinder ervaren. De overdracht van kennis, besef en vaardigheden om het eigen gedrag goed af te stemmen op de omgeving is een belangrijke pijler voor JOZ. Door middel van de keuze en inrichting van activiteiten en door middel van een wijze van met elkaar omgaan, proberen wij op pedagogische wijze tot gedragsverandering te komen. Het hanteren van heldere regels en het consequent toezien daarop dragen hieraan bij.