Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen door een medewerker van JOZ, dan kunt u de overtreder zelf aanspreken en/of dit bespreekbaar maken met de (hogere) leidinggevende. Wanneer u hier geen vertrouwen in heeft of wanneer de gesprekken met de leidinggevende naar uw mening onvoldoende resultaat opleveren, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie via het bestuurssecretariaat / secretariaat van de klachtencommissie.
De informatie wordt ook gebruikt om het beleid rondom ongewenste omgangsvormen bij te stellen, waardoor ongewenst gedrag zoveel mogelijk wordt verminderd of voorkomen.

Om het meldingsformulier klachten te downloaden klik hier