Wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen door een medewerker van de HefGroep, dan kunt u de overtreder zelf aanspreken en/of dit
bespreekbaar maken met hun (naast hogere) leidinggevende. Wanneer u hier geen vertrouwen in heeft of wanneer de gesprekken met hun leidinggevende naar uw mening onvoldoende resultaat opleveren, dan kunt u een formele klacht indienen bij de klachtencommissie via het bestuurssecretariaat / secretariaat van de klachtencommissie. Indien u een klacht heeft over de Raad van Bestuur, dan kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon.
De informatie wordt ook gebruikt om het beleid rondom ongewenste omgangsvormen bij te stellen, waardoor ongewenst gedrag zoveel mogelijk
wordt verminderd of voorkomen.

Om het meldingsformulier klachten te downloaden klik hier