Wanneer u niet tevreden bent over de dienstverlening van JOZ of wanneer er sprake is van ongewenste omgangsvormen door een medewerker van JOZ, kunt u de betrokkene(n) zelf aanspreken en/of dit bespreekbaar maken met de (hogere) leidinggevende. Wanneer u hier geen vertrouwen in heeft of wanneer de gesprekken met de leidinggevende naar uw mening onvoldoende resultaat opleveren, dan kunt u een formele klacht indienen bij de directeur via onderstaand formulier.*
De informatie wordt ook gebruikt om waar nodig de dienstverlening en het beleid bij te stellen.

*Mocht uw klacht betrekking hebben op de directeur, dan zal de klacht in behandeling worden genomen door de bestuurder van HefGroep-KindeRdam.

Naam(Vereist)
E-mailadres(Vereist)