Wij worden daar ingezet waar de jongere ons nodig heeft

Wij zijn de uitvoerder van diverse opdrachten die zich richten op jeugdigen in de leeftijd van 10 t/m 27 jaar oud. Deze opdrachten bevinden zich in drie domeinen: welzijn/educatie, zorg en veiligheid. De drie domeinen overlappen en beïnvloeden elkaar in de uitvoering en in beleid. Het online jongerenwerk maakt integraal onderdeel uit van onze werkwijzen en biedt een meerwaarde in al onze opdrachten.

Ambulant Jongerenwerk

Onze Ambulant jongerenwerkers zoeken jongeren daar op waar zij te vinden zijn. Zij werken primair op straat en hebben specifieke aandacht voor die jongeren die uitgevallen zijn of dreigen uit te vallen van school en/of werk.

Zij houden toezicht, stellen grenzen en bieden ruimte. Zij zijn onderdeel van een brede aanpak van jeugdoverlast. Enerzijds begeleiden ze jongeren naar een zinvolle dagbesteding, anderzijds richten ze zich op de omgeving van de jongere. Zij zijn flexibel inzetbaar en werken wanneer de situatie er om vraagt. Voor onze Ambulant Jongerenwerkers geldt altijd: de jeugd bepaalt onze inzet!

Onze ambulant jongerewerkers worden op dit moment ingezet voor het Stedelijk Team Jongerenwerk (STJ) in Rotterdam, waar ze een aanvulling zijn op het lokale, reguliere jongerenwerk. In Capelle aan den IJssel werken zijn in het verlengde van Handhaving.

Meer lezen over het Stedelijk Team Jongerenwerk?

Inpandig Jongerenwerk

Wij werken met de Talenthouse-methodiek. Dit is een ervaringsgerichte methodiek waarbij jongeren werken aan hun talenten, competenties en vaardigheden. De jongerenwerkers ondersteunen jongeren terwijl zij zelfstandig taken uitvoeren, zoals de programmering en het opzetten van activiteiten.

De methodiek is tevens een goed instrument om de afstand tussen jeugdigen en overige buurtbewoners te verkleinen en daarmee de sociale cohesie in de wijk te versterken. Buurtbewoners krijgen de kans om de jongeren op een positieve manier te zien, terwijl jongeren andersom waardering krijgen voor buurtbewoners.

In de gemeente Nissewaard zijn wij de uitvoerende organisatie van het jongerenwerk (inpandig, ambulant en sportbuurtwerk). Hier zien we duidelijk de positieve effecten van de Talenthouse-methodiek en de inzet van inpandig jongerenwerk.

Meer lezen over onze opdracht in de gemeente Nissewaard?

Online Jongerenwerk

Wij zijn daar waar de jongeren zijn. Jongeren brengen een steeds groter gedeelte van hun dag op social media door. Voor de jongeren is het logisch ook online in contact te staan met onze professionals, omdat een strikt onderscheid in de tussen de online en offline wereld in hun beleving niet bestaat. Daarom rekenen wij het online domein dus ook tot ons werkgebied.

Wij gebruiken een deel van hun werktijd dan ook om nadrukkelijk aandacht te besteden aan de inzet van social media, als integraal onderdeel van hun reguliere werkzaamheden. Wij gebruiken platformen als Facebook, Instagram en Snapchat om alle werkzaamheden te verrichten die wij ook offline (op straat en vanuit accommodaties) uitvoeren. Waarom het werkt?

  • Social media biedt een laagdrempelige vorm van contact
  • Wij kunnen de belevingswereld van jongeren nog beter doorgronden
  • Het maakt vroegsignalering mogelijk
  • Het verstevigt de integrale samenwerking met partners

Meer lezen over het Online Jongerenwerk?

Intensieve Jongerenaanpak

Met de Intensieve Jongerenaanpak bieden de intensief jongerencoaches in de wijkteams een begeleidingstraject aan jongeren tussen de 12-27 jaar die toekomstperspectief dreigen te verliezen. Dit leidt tot helpend contact met ouders/verzorgers, zelfstandig wonen, werk en of weer een opleiding volgen en inspirerende contacten met een vriendenkring die positief van invloed is. Met onze aanpak stimuleren we dat jongeren hun leven weer op de rails krijgen en dat zij zelf leren om keuzes te maken die goed voor hen en de samenleving zijn. Door dit eigenaarschap zetten we in op het voorkomen van antisociaal, ongewenst, overlastgevend of crimineel gedrag. De intensief jongerencoach creëert bij de aanpak van gedragsproblematiek in het begeleidingstraject een positief begeleidingsklimaat, waar aandacht is voor zelfcontrole en probleemoplossende vaardigheden van de jongere.

In de Methodische handreiking IJC Zo doen wij dat! lees je meer over onze onze aanpak.

 

Meer lezen over de Intensieve Jongerenaanpak?