Wij zijn de Adviseurs van de Straat

Wij zijn niet alleen adviseur van de jongeren, maar ook van de gemeente, netwerkpartners, opvoeders, bewoners en anderen waarmee de jongeren in aanraking komen. Onze kracht is dat wij de signalen van de straat en de wijk kunnen vertalen naar beleidsniveau en een betrouwbare partner zijn. En omgekeerd: wij kunnen gemeentelijk beleid vertalen naar interventies, waardoor het beleid aansluit op de dagelijkse praktijk en dus effect heeft.

Wij werken vanuit een individuele benadering en richten ons op de persoonlijke achtergrond van de jongeren. Iedere jongere is anders en daarom verschilt de aanpak per individu. Door kennis te nemen van de motivatie, interesses en persoonlijke omstandigheden, kunnen wij de juiste ondersteuning op maat vormgeven.

De Adviseurs van de Straat kunnen deze rol op zich nemen, omdat ze sterk zijn op interpersoonlijk vlak en pedagogisch onderlegd zijn. Wij zijn resultaatgericht, doortastend, inventief en flexibel. Wij bewegen mee met de jeugd in hun eigen leefdomein, dit vraagt om creativiteit, anticiperend en improviserend vermogen.

Interpersoonlijk contact

Wij durven en kunnen jongeren in allerlei situaties aanspreken. Vanuit het gemaakte contact werken we aan een professionele, betekenisvolle en pedagogische relatie. Wij maken hierbij gebruik van onze (persoonlijke) kennis en ervaringen en zijn (cultuur-)sensitief. Op die manier sluiten we aan bij de leefwereld van de jongeren. Wij zijn streetwise.

Pedagogisch competent

Wij stimuleren goed gedrag en we gaan uit van de talenten van de jongere. Ons doel is om jongeren zoveel mogelijk aan te sturen tot zelfreflectie en zelfsturing, zodat jongeren de gevolgen van hun gedrag gaan inzien en daar verantwoordelijkheid voor leren nemen. Wij creëren een omgeving waar jongeren op een gestructureerde en consequente, maar positieve manier benaderd worden. Wij zijn booksmart.