Wij kennen de jongeren en hun omgeving

Bij ons is elke jongere welkom, maar onze focus ligt op jongeren in een kwetsbare positie op kwetsbare jongeren en hun omgeving. Zij hebben vaak meer ondersteuning nodig bij de overgang van jeugd naar volwassenheid. Onze doelgroep wordt gekenmerkt door een lagere mate van zelfredzaamheid. Wij kiezen dan ook voor een individugerichte aanpak, waarbij de jongere centraal staat en niet de groep of het netwerk waar hij/zij deel van uitmaakt.

De invloed van straatcultuur op ons werk.

Het is voor ons van essentieel belang dat we begrijpen hoe straatcultuur eruitziet. Onze professionals moeten begrijpen waarom het belangrijk is voor jongeren om tot deze cultuur te behoren. Daarom moeten ze dichtbij de jongeren staan en in de belevingswereld van de jongeren komen.

De social media, zoals Instagram, Snapchat en YouTube, spelen een grote rol in de verspreiding en zichtbaarheid van een specifieke straatcultuur. Hier is duidelijk te zien welke onderwerpen jongeren belangrijk vinden, hoe en waarover ze communiceren en hoe ze op elkaar reageren. Daarom is het voor onze jongerenwerkers essentieel om ook online aanwezig en zichtbaar te zijn. Dit is een van de redenen dat wij het Online Jongerenwerk geïntroduceerd hebben.