Wij zijn daar waar de jongeren zijn

Wij zoeken de jongeren op. We weten ze te vinden en leren ze kennen. Dit doen we door naar de plekken te gaan waar zij zich verzamelen op de momenten dat zij er zijn. Dit betekent dat onze professionals flexibele werkuren hebben en juist ook in de (na)middag en avond actief zijn.

De jeugd bepaalt onze inzet. Daarom werken we niet alleen tot in de haarvaten van de wijk, maar zijn we ook online actief. Op social media volgen we onze jongeren en houden contact, daarnaast maken we contact met onbekende jongeren. Ook zijn social media een mooi kanaal om te laten zien dat we er voor de jongeren zijn, wat we voor ze kunnen betekenen en ze te wijzen op activiteiten. Het online- en offline jongerenwerk zijn sterk met elkaar verbonden en wisselen elkaar continu af, op deze manier zijn wij altijd daar waar de jongeren zijn.

Elke jongere heeft talenten

Wij benaderen jongeren op een positieve manier en zetten ze in hun kracht. Dit zorgt voor meer persoonlijke groei en heeft als gevolg dat de jongeren meer  energie hebben om aan hun problemen te werken. Wij maken de jongere bewust van zijn of haar talent. Dit biedt kansen.

Wij laten de jongere zien hoe ze hun kansen en talenten kunnen benutten en verzilveren. Dit doen we bijvoorbeeld door ze te ondersteunen bij het realiseren van eigen initiatieven. Op deze manier leren ze hun eigen kwaliteiten ontdekken en ontwikkelen. Daarbij stimuleren we de jongeren om initiatieven te ontwikkelen in hun eigen wijk of buurt, zodat ze bijdragen aan de verbondenheid binnen de wijk.

Er is sprake van duurzame talentontwikkeling. Jongeren participeren niet alleen, maar verwerven ook competenties die helpen bij het afronden van een opleiding of het vinden van een baan.

 

Pas als je mét iemand bent, kun je er vóór iemand zijn

Wij zijn aanwezig en zoeken contact met een individu of een groep. Onze professionals weten, door de perfecte mix van praktische ervaring en hun professionele manier van doen, hoe ze goed contact maken met de jongeren. Zij bouwen een relatie op vanuit oprechte betrokkenheid. Dit doen ze door aan te sluiten bij de leefwereld, de taal en de logica van de doelgroep. Gevoel van subtiliteit, vakmanschap, praktische wijsheid en oprechtheid zijn competities waar onze jongerenwerkers over moeten beschikken, om waardevolle relaties met de jongeren op te kunnen bouwen.

 

Binden en verbinden

Wij binden ons aan de doelgroep. Dit doe we door contact te leggen met jongeren, in gesprek te komen en een professionele persoonlijke relatie op te bouwen. Als we weten wat de persoonlijke omstandigheden, de hulpvraag en de talenten van de jongere zijn, dan gaan we met ze aan de slag.

We brengen de verbinding tot stand tussen jongeren en bewoners, ondernemers en instanties. Belangrijk is dat we daarbij de jongere niet uit het oog verliezen en goed blijven kijken naar de situatie en de behoeftes van de jongere.

 

Grenzen stellen en kansen bieden.

Wij willen een bijdrage leveren aan de morele ontwikkeling van jongeren. Zij zijn continu bezig grenzen te verkennen en te verleggen. Wij werken normerend en corrigerend. Dit betekent niet dat we voortdurend gebieden en verbieden. Onze communicatie is juist positief. Wij leggen de nadruk op wat we van de jongere verwachten en niet op wat niet toelaatbaar is.

Wij maken jongeren actief bewust van de bestaande maatschappelijke normen en waarden. We betrekken ze bij het opstellen van gedragsverwachtingen. We stimuleren positief gedrag door jongeren kansen te bieden. We geven ze een alternatief.  Dit doen we bijvoorbeeld door hen trainingen aan te bieden of door ze als positief rolmodel te positioneren in hun eigen wijk.