Intensieve Jongerenaanpak

Omschrijving van de organisatie
Jongerenwerk Op Zuid (JOZ) richt zich op ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing, opvoeding en signalering. De inzet  richt zich op tieners en jongeren, maar ook op hun omgeving. Jongeren moeten kansen krijgen en kunnen benutten om zich te ontwikkelen en te ontplooien.
Sinds 1 januari 2015 is het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel een feit. Jeugdhulp wordt in de wijkteams dicht bij de Rotterdamse burger georganiseerd met als leidraad “één gezin, één plan, één regisseur”.

Doelgroep en aanpak
De “Intensieve Jongerenaanpak” richt zich op overlast gevende en criminele jongeren van 12 tot en met 23 jaar met complexe problemen op meerdere leefgebieden. De éénduidige definiëring luidt: een intensief begeleidingstraject voor een jongere om hem/ haar zelfredzaam te maken en terugval in overlast gevend of crimineel gedrag te voorkomen. Het gaat om één-op-één begeleiding van de jongere door een coach, waarbij het hele systeem van de jongere betrokken wordt omdat het gezin, de sociale omgeving (vriendenkring) en school/ werkomgeving de ontwikkeling van de jongere positief kunnen beïnvloeden. Er is een grote flexibiliteit in de aanpak en duur van een traject, afhankelijk van de onderliggende problematiek. Vaak moet ook gewerkt worden aan de sociale vaardigheden en gedragsproblemen. Het motiveren en stimuleren van de vaak zorgmijdende jongere is een belangrijk onderdeel van de aanpak.
De match tussen jongere en coach (persoonlijkheid en achtergrond) is vaak net zo belangrijk voor het succes van het traject als de gebruikte methodiek.

Notitie-Intensieve-Jongerenaanpak-versie-1.4docx-004