Stage bij JOZ

STAGEVACATURE
‘Checkpoint De Arend’

JOZ richt zich als uitvoerder van het Stedelijk team jongerenwerk (STJ) in Rotterdam-Zuid, Rotterdam Noord en het jongerenwerk in de gemeente Nissewaard op ontmoeting, ontwikkeling, ontplooiing, opvoeding en signalering. De inzet richt zich op tieners en jongeren, maar ook op hun omgeving. Jongeren moeten kansen krijgen en kunnen benutten om zich te ontwikkelen en te ontplooien. JOZ richt zich op haar verbindingsfunctie en zoekt verbinding met instellingen en mensen die een rol vervullen in de ontwikkeling van jeugdigen zoals: het onderwijs, (sport)verenigingen, overheids- of gemeentelijke instanties, ouders, familie en vrijwilligers. Met als doel om netwerken rondom jeugdigen op te bouwen, zodat jeugdigen in een veilige omgeving opgroeien. Tegelijkertijd richt JOZ zich op haar ‘verheffingsfunctie’. Daarbij worden jeugdigen gestimuleerd tot talentontwikkeling en maatschappelijke participatie, zodat zij vanuit hun eigen kracht en talenten kunnen opgroeien tot volwaardige burgers die meedraaien in de samenleving.

Functie:
De ambulant jongerenwerk heeft de opdracht om te werken aan de zelfredzaamheid van risicojongeren en het reduceren van jeugdoverlast in de wijk. Je werkt wijkgericht en bent ‘de advisieur van de straat’. Concreet heeft de ambulant jongerenwerker de volgende taken:
• Contact leggen met bewoners (jong en oud);
• Begeleiden en ondersteunen van risicojongeren bij enkelvoudige hulpvragen;
• Vergroten van de ouderbetrokkenheid op school, bij de sportclub en in de wijk;
• Jongeren toeleiden naar werk en/of scholing;
• Verbinding leggen tussen jong en oud;
• Inzetten op jongerenparticipatie en talentontwikkeling;

Profiel van de student:
• Je volgt een Hbo-opleiding in de richting van CMV  – Pedagogiek – MWD –  SPH of Social Work;
• Je kent de stad Rotterdam, de problematiek en vraagstukken van de Rotterdamse jeugd (10 tot 23 jaar);
• Je hebt affiniteit met de doelgroep;
• Je hebt een flexibele houding;
• Je beschikt over uitstekende schriftelijke en mondelinge vaardigheden.

Specifieke eisen:
• Je bent minimaal 2 dagen per week beschikbaar gedurende het schooljaar 2018/2019
• Je bent bereid om op onregelmatige tijden te werken, het werk kan namelijk in de avonduren en weekenden plaatsvinden. Jij bent daarom minimaal 1 avond per week beschikbaar
• Je bent bereid om een Verklaring Omtrent Gedrag aan te vragen

Stuur je schriftelijke sollicitatie met motivatie en CV naar:
Stichting JOZ – Stedelijk Team Jongerenwerk
Jurre Bardoel
stage@stichting-joz.nl
06-30153959

Kaapstraat 34
3072 PH Rotterdam
www.stichitngjoz.nl