Jongerenwerk Nissewaard

JOZ in Nissewaard

De inzet van het jongerenwerk in Nissewaard richt zich vooral op talentontwikkeling van jongeren, waarbij o.a. buurtsportcoach activiteiten een belangrijk middel is om laagdrempelig met hen in contact te komen en hen vervolgens te activeren en te motiveren. JOZ is bekend met de sportfaciliteiten in gemeente Nissewaard en maakt daar dan ook optimaal gebruik van. Een belangrijk onderdeel van onze werkwijze is de samenwerking die wij als organisatie continue opzoeken met andere partners. JOZ is een verbinder en zit in de haarvaten van de wijk. Zo benaderen wij onder andere sportverenigingen die ook geloven in de talenten van jongeren. Bij onze inzet richten wij ons vooral op het activeren, stimuleren en faciliteren van jongeren tot een actief burgerschap. Zij spelen zelf een grote rol in het organiseren van activiteiten in de accommodaties en op straat. Aan de hand hiervan wordt de zelfredzaamheid van de jongeren gestimuleerd. In Nissewaard is onze inzet verder gericht op het reduceren van jeugdoverlast, waarbij de nadruk ligt op preventie. Het jongerenwerk bewaakt dat de uitgevoerde activiteiten, de sociale cohesie bevordert. Dit word gedaan door deze activiteiten af te stemmen op de bewoners en in samenwerking met andere partijen in de wijk.

Werkwijze

Ons gezamenlijk doel is: jongeren stimuleren tot een actieve, zinvolle en georganiseerde vrijetijdsbesteding en maatschappelijke participatie. We zetten daarvoor de Talenthouse-methodiek in, waarmee jongeren geprikkeld worden zichzelf te organiseren, ideeën aan te dragen en vertegenwoordigers te benoemen. De jongeren recreëren in de jongerencentra en werken aan hun eigen initiatieven. Vanuit jeugdcommissies voeren de jongeren zelf hun gewenste activiteiten uit. De jongerenwerkers krijgen een flexibel aanwendbaar budget voor de activiteiten die vanuit de jongeren (en na goedkeuring volgens de Talenthouse-methodiek) georganiseerd worden. Hiermee zetten we de jongeren in hun eigen kracht en stimuleren we zelfredzaamheid. Zie ten slotte ook de werkwijze die beschreven staat in:

  • Adviseurs van de straat
  • We doen het zelf, methodiekbeschrijving van het jongerenwerk
  • Grenzen stellen, richting geven


Doelgroep

JOZ richt zich op alle jongeren tussen 12 en 23 jaar in gemeente Nissewaard. Bij jongeren van 12 tot 18 jaar heeft onze begeleiding een sterke pedagogische insteek met inbreng van professionals uit verschillende werkgebieden zoals het onderwijs, sportverenigingen en eigen familie en buurtnetwerk. Voor de jongvolwassen van 18 tot 23 jaar ligt de nadruk op het bijbrengen van een verantwoordelijke houding ten aanzien van het eigen gedrag en het zelf probleemoplossend denken en handelen. Daarnaast stimuleert JOZ een actieve voorbeeldfunctie bij de jongeren van 18 tot 23 jaar en wijzen wij meer op de eigen verantwoordelijkheid, mogelijkheden en zelfredzaamheid.

Accommodaties

JOZ voert haar werkzaamheden in Nissewaard vanuit de volgende accommodaties;

Jongerencentrum Westdijk
Westdijk 9
3206 RM Spijkenisse

Openingstijden:
ma – woe – vrij van 15:30 – 22:00 uur
Zo van 13:00 – 17:00 uur

Jongerencentrum Maaswijk
Vasalisplein 17
3207 HX Spijkenisse

Openingstijden:
ma – do – vrij van 15:30 t/m 22:00 uur
Zo van 13:00 – 17:00 uur

Contact

Voor inhoudelijke vragen met betrekking tot het jongerenwerk in Nissewaard kun je contact opnemen met Fouad Al Bouayadi, Teamleider stichting JOZ.

Email: fouad.albouayadi@stichting-joz.nl
Mobiel: 0622397437
Tel: 010 3039040