Jongerenwerk Capelle

Sinds februari 2017 voert Stichting Jongerenwerk Op Zuid (JOZ) de opdracht Stedelijk Team Jongerenwerk (STJ) uit in Capelle aan den  IJssel. Het STJ wordt in Capelle aan den IJssel ingezet vanuit Handhaving Capelle en dit betreft zodoende een unieke samenwerking. Dit omdat de ambulant jongerenwerkers in het verlengde van Handhaving op straat actief de jongeren opzoeken. Daarnaast ondersteunen zij de handhavers in de communicatie met de jongeren om de kloof tussen beide partijen te verkleinen en wederzijds onbegrip weg te nemen.

De ambulant jongerenwerkers richten zich primair op jeugdoverlast, maar hebben daarnaast ook oog voor het verhaal van de jeugd. Vanuit een pedagogische invalshoek wordt er gekeken naar de achtergrond of oorzaak van het overlastgevende gedrag. De jongerenwerkers hebben tegelijkertijd ook aandacht voor de algemene ontwikkeling van jeugdigen. Jongeren moeten kansen krijgen en deze kunnen benutten om zich te ontwikkelen en te ontplooien. De overdracht van kennis, besef en vaardigheden om het eigen gedrag goed af te stemmen op de omgeving is een belangrijke pijler voor het STJ. Vanuit het contact spreken de jongerenwerkers jeugdigen aan bij overlastgevend gedrag en zetten in op gedragsverandering.

Ook in preventieve zin is er contact met de jeugd, zodat overlast wordt voorkomen. Een jongerenwerker kan bijvoorbeeld enkelvoudige hulpvragen oppakken met betrekking tot school of werk, ze kunnen huisbezoeken afleggen en jongeren doorverwijzen naar het wijkteam of andere welzijnsorganisaties. Ook kan het STJ diverse activiteiten organiseren ten einde de sociale cohesie in een buurt te bevorderen.

De inzet van het STJ is niet gekoppeld aan een specifiek gebied in Capelle aan den IJssel, maar is flexibel en afhankelijk van de overlast. Aan de hand van overlastmeldingen en -locaties wordt wekelijks bepaald waar de inzet van het STJ zal zijn. Dit gebeurt in overleg met de handhaving, die de inzet van de ambulant jongerenwerkers coördineert.